HOME            OUR AMBITION            MISSION            FIND US            CONTACT             NEWS

Follow Blue AB

Blue inleder ett strategiskt samarbete med global auktoritet inom vatten, Will Sarni, grundare och vd för Water Foundry

Press release   •   Mar 11, 2019 13:00 CET

Will Sarni, den internationellt erkände auktoriteten inom strategi och innovation i vattensektorn, uppskatta att Blue vill leda arbetet med att främja och utveckla ny teknik och lösningar inom vattensektorn.

Stockholm, 11 mars 2019 – Investmentföretaget Blue i Stockholm, som fungerar som katalysator för hållbarhetsdriven innovation, offentliggjorde idag ett strategiskt partnerskap med den internationellt erkände auktoriteten inom strategi och innovation i vattensektorn, Will Sarni, och hans organisation Water Foundry. Målsättningen med samarbetet är att ytterligare accelerera Blues investeringar i att hantera en av vår tids viktigaste frågor – hållbar tillgång till rent vatten.

”Jag är stolt över att kunna välkomna Will Sarni som strategisk rådgivare till Blue. Han är en internationellt erkänd expert inom globala vattenfrågor och kommer fokusera på att ytterligare utveckla och bygga Blues strategi inom vatten samt bidra till skapandet av ett ekosystem som adresserar planetens vattenproblem,” säger Anders Jacobson, medgrundare och vd för Blue.

Will Sarni, grundare och vd för Water Foundry, säger: ”Det här är ett spännande samarbete som accelererar innovation inom digital teknik, kunskap inom hållbara material och affärsmodeller samt tar världen närmare bred tillgång till säkert dricksvatten. Blue vill leda arbetet med att främja och utveckla ny teknik och lösningar som kan spela en viktig roll i transformationen av vattensektorn, och därigenom omforma hur människor får tillgång till vatten på ett hållbart sätt. Därtill är målsättningen med samarbetet att främja utvecklingen av ny digital teknik som bidrar till att möjliggöra ytterligare innovation inom vattensektorn.”

2018 investerade Blue i en rad vattenrelaterade företag som TAPP, Spout (tidigare Microlyze), FloWater ochI-Drop Water. Blue var också en av initiativtagarna till tävlingen Imagine H2O Urban Drinking Water Challenge i syfte att påskynda innovationen inom vattenområdet. I tillägg till investeringarna stöder Blue sitt eget helägda vattenreningsföretag, Bluewater som säljer sina vattenrenare i över 40 länder över hela världen, bland annat i USA, Kina, Sydafrika samt Europa och Sydostasien.

Jacobson och Sarni betonar att samarbetet ska utveckla Blues strategiska vision och satsning på att investera i och bygga partnerskap med innovativa och disruptiva entreprenörer som med kompletterande teknik och lösningar gemensamt bidrar till att förbättrar planetens och människors hälsa.

”Tack vare samarbetet kan vi dra nytta av Will Sarnis världsomspännande nätverk med ledande personer inom vattensektorn och därigenom snabbt identifiera intressanta teknologier inom vatten att investera i, och därmed påskynda utvecklingen och uppbyggnaden av Blues ekosystem av investeringar och samarbeten med multinationella företag, ideella organisationer och världsorganisationer”, säger Anders Jacobson.

Om Will Sarni och Water Foundry

Will är en internationellt erkänd expert inom vattenstrategi och innovation. Han har skrivit ett stort antal böcker och artiklar och hållit föreläsningar om värdet av vatten, innovationer inom digital vattenteknik, den cirkulära ekonomin och sambandet mellan energi, vatten och mat. Han har omfattande erfarenhet som vattenstrategisk rådgivare för privata och offentliga företag och ideella organisationer.

Will är grundare och vd för Water Foundry, ett konsultföretag som arbetar med att lösa utmaningar inom vattenbrist och vattenkvalitet under vår livstid genom innovationer inom företagsstrategi, teknik, samarbeten, företagsmodeller och finansiering.

Om Imagine H2O Urban Drinking Water Challenge

Den globala innovationstävlingen Imagine H2O Urban Drinking Water Challenger anordnades 2018 för att lansera och främja decentraliserade dricksvattenlösningar i snabbt växande städer med vattenbrist. Initiativtagarna var Bluewater och 11th Hour Racing. Över 160 entreprenörer från 37 länder sökte till tävlingen. De representerar ett brett spektrum av tekniker och affärsmodeller för att lösa den urbana vattenbristen och uppfylla FN:s mål 6 för hållbar utveckling. Bluewater och 11th Hour Racing bidrog med 1 miljon USD till prispengar, finansiering av pilotprojekt och investeringar. De tre vinnande företagen, Drinkwell (Dhaka, Bangladesh), Microlyze (Denver, Colorado, USA) och SmartTerra (Bengaluru, Indien) presenterades på World Water Week 2018 i Stockholm.

För mer information, kontakta David Noble, Blue | Bluewater PR & Communications Director, dn@blueab.se eller +44 7785 302 694.

Om Blue

Blue är ett globalt investeringsföretag med bas i Stockholm som fungerar som katalysator för innovationer som kan lösa några av de stora utmaningar som planeten och människan står inför. Blue investerar i och driver nordiska och internationella företag och organisationer som använder människans uppfinningsrikedom för att ge funktionella och hållbara lösningar som förändrar världen.

About Blue

Headquartered in Stockholm, Sweden, Blue is an investment company that serves as a catalyst for innovations that can solve some of the major challenges facing our planet and all living on it. Blue’s mission is to find, engage with, invest in and support entrepreneurs, innovators and businesses driven by the desire to deliver tangible, sustainable solutions that can benefit human wellbeing and planetary health.www.blueab.se